• Haveriplats: Bermudatriangeln (1977) Övrig medverkande
  • Det lever (1974) Övrig medverkande