• After the Battle (2012) Huvudroll
  • Microphone (2011) Övrig medverkande