• Triple Cross (1966) Övrig medverkande
  • Brev från en okänd kvinna (1948) Huvudroll