• Läkarskolan (1985) Övrig medverkande
  • Rustlers' Rhapsody (1985) Övrig medverkande
  • Monster Island (1981) Övrig medverkande
  • Satan's Blood (1978) Övrig medverkande