• Endast änglar har vingar (1939) Övrig medverkande