• Källaren (1980) Övrig medverkande
  • Kära Brigitte (1965) Övrig medverkande