• Helan och Halvan i hjärtligt ovälkomna (1929) Huvudroll