• Lisa Picard Is Famous (2000) Övrig medverkande
  • Flykt utan mål (1988) Övrig medverkande