• Hard Boiled (1992) Övrig medverkande
  • City on Fire (1987) Övrig medverkande