• F is for Family (2015-2021) Övrig medverkande
  • Hollywood and Wine (2013) Regissör och övrig medverkande
  • The Gold & The Beautiful (2009) Huvudroll
  • Big Fat Important Movie (2008) Övrig medverkande
  • Blonde and Blonder (2008) Övrig medverkande
  • Dickie Roberts (2003) Övrig medverkande
  • Adam Sandler's Eight Crazy Nights (2002) Övrig medverkande
  • The Third Wheel (2002) Övrig medverkande
  • Frank McKlusky - försäkringsdetektiv (2002) Övrig medverkande
  • Joe Dirt (2001) Övrig medverkande