• 5 Centimeters Per Second (2007) Huvudroll
  • Pulse (2001) Övrig medverkande