• Lemony Snickets berättelse om syskonen Baudelaires olycksaliga liv (2004) Huvudroll