• Pitch (1997) Övrig medverkande
  • Flickan rår inte för det (1956) Övrig medverkande