• DNA (2019-) Regissör
  • Gud talar ut (2017) Regissör
  • Tordenskjold & Kold (2016) Regissör
  • Good People (2014) Regissör
  • Terribly Happy (2008) Regissör
  • Chinaman (2005) Regissör