• Målaren (1982) Övrig medverkande
  • Trollflöjten (1975) Övrig medverkande