• Pandora och den flygande holländaren (1951) Övrig medverkande