• Nä, dra åt skogen (1974) Övrig medverkande
  • Inga rosor åt bruden (1963) Övrig medverkande