• Ring Northside 777 (1948) Övrig medverkande
  • Ja, må han leva! (1944) Övrig medverkande