• Mr. Klein (1976) Huvudroll
  • Paulina 1880 (1972) Övrig medverkande