• Tenebre (1982) Övrig medverkande
  • Cabirias nätter (1957) Övrig medverkande