• Dynamite Jack (1961) Övrig medverkande
  • Goliat och barbarerna (1959) Övrig medverkande