• Slaughter High (1986) Övrig medverkande
  • Four Times that Night (1972) Huvudroll