• Platoon Leader (1988) Övrig medverkande
  • Saknad i strid 2 (1985) Övrig medverkande
  • Beyond the Poseidon adventure (1979) Övrig medverkande