• Shooting Fish (1997) Övrig medverkande
  • Blue Juice (1995) Övrig medverkande
  • Princess Caraboo (1994) Övrig medverkande
  • Begravning i Berlin (1966) Övrig medverkande
  • Fallet Ipcress (1965) Övrig medverkande