• Smash his Camera (2010) Övrig medverkande
  • Hotel International (1963) Övrig medverkande