• Jag sjöng aldrig för min far (1970) Övrig medverkande