• Mama I Want to Sing (2012) Övrig medverkande
  • Dylan Dog: Dead Of Night (2010) Övrig medverkande