• Dr. Heckyl and Mr. Hype (1980) Övrig medverkande
  • Far Country (1955) Huvudroll
  • Sailor Beware (1952) Huvudroll