• Mera blod i baljan, boys (1984) Övrig medverkande