• Draculas märke (1970) Huvudroll
  • Skriiik... och skriiik... igen! (1970) Övrig medverkande