• Cage 2 - dödens arena (1994) Övrig medverkande
  • Kompaniets olycksfåglar (1941) Övrig medverkande