• Auto Focus (2002) Övrig medverkande
  • Night of the Creeps (1986) Övrig medverkande
  • Children Shouldn't Play with Dead Things (1972) Övrig medverkande