• Lugn i stormen (1991-1998) Huvudroll
  • Ford Fairlane (1990) Övrig medverkande
  • Blint raseri (1989) Huvudroll
  • Warlock (1989) Övrig medverkande
  • Kniven är enda vittnet (1985) Övrig medverkande
  • Taran och den magiska kitteln (1985) Övrig medverkande