• När mörkret faller (1960) Huvudroll
  • Hemsöborna (1955) Övrig medverkande