• Ängel på prov (1948) Övrig medverkande
  • Ring Northside 777 (1948) Övrig medverkande
  • Den mörka spegeln (1946) Övrig medverkande
  • Draculas son (1943) Övrig medverkande