• Performance (1970) Övrig medverkande
  • Flickor söker friare (1962) Övrig medverkande