• Skräcken har 1000 ögon (1970) Huvudroll
  • Det 10:e offret (1965) Övrig medverkande