• Sänt var'e här (1978-1982) Övrig medverkande
  • Sjömannen och gatflickan (1973) Övrig medverkande
  • Våra bästa år (1973) Övrig medverkande
  • Jeremiah Johnson - Indiandödaren (1972) Övrig medverkande
  • De 7 rider igen! (1972) Övrig medverkande
  • Monte Walsh (1970) Övrig medverkande
  • När man skjuter hästar så... (1969) Övrig medverkande