• Return of the Living Dead: Necropolis (2006) Övrig medverkande