• Ice Age 4: Jorden skakar loss (2012) Övrig medverkande