• Breaker Morant (1980) Övrig medverkande
  • Harlequin (1980) Övrig medverkande
  • Miljonstöten (1978) Övrig medverkande