Skribent

Alexander Kardelo

26 januari 2012 | 12:45

Mer pengar till svensk film

Sent på förhandlingsperiodens sista dag enades staten och film- och TV-branschen om ett nytt filmavtal.

Avtalet ska slutligen undertecknas under hösten 2012 och gäller för åren 2013-2015, skriver SFI.se.

Enligt det nya treåriga avtalet ökar staten sitt bidrag från 185 miljoner till 200 miljoner per år, där merparten av ökningen satsas på ett nytt stöd till dramaserier och en utökning av stöden till barn- och ungdomsfilm samt kort- och dokumentärfilm. Kravet på biografpremiär för filmer som får stöd tas bort vilket innebär ökad teknikneutralitet, och arbetet mot olovlig hantering av film i alla visningsformer ska främjas.

Parterna är eniga om följande mål för avtalet:

  • Svensk film ska ha den högsta marknadsandelen i Norden för nationellt producerad film i alla visningsfönster
  • Antalet biografbesök i Sverige ska öka, bland annat i syfte att öka intäkterna till detta avtal
  • Visning av film i hela landet ska främjas
  • Stöden ska fördelas så att de skapar bästa möjliga förutsättningar för en modern, stark och självständig filmproduktion och filmbransch så att cykliska förhållanden kan hanteras och nödvändig finansiering erhållas
  • Stöden ska fördelas jämnt mellan kvinnor och män
  • Stödgivningen ska utgå från ett mångfaldsperspektiv
  • Sverige ska vara ledande i Europa i utveckling, produktion och distribution genom nya medier
  • Sverige ska vara ledande i Europa inom såväl barn- och ungdomsfilm som dokumentärfilm
  • Svensk film ska vara representerad i tävlingssektionerna på de internationella filmfestivalerna i Berlin och Cannes
  • Svensk film ska vara representerad på de tio viktigaste internationella filmfestivalerna i världen.

Ladda ner hela filmavtalet här »

| 26 januari 2012 12:45 |