Skribent

Kim Nilsson

13 oktober 2010 | 17:43

Inga nya pengar till svensk filmkultur

Film ligger inte högt på finansminister Anders Borgs (M) prioriteringslista. I onsdagens budgetproposition från minoritetsregeringen får filmkulturen inte en krona mer än tidigare.

Det var i stort sett mörk läsning för alla som jobbar med film i Sverige när höstbudgeten presenterades i går. Anslaget som administreras av Filminstitutet för filmkulturell verksamhet (dvs allt utom filmproduktionen) minskas med 23,5 miljoner kronor under nästa verksamhetsår.

Under 2010 har anslaget varit 310 824 000 kronor inklusive stödet till Konstnärsnämnden. I budgeten för 2011 avsätts 287 324 000 kronor. En positiv faktor fanns dock med, regeringen väljer att satsa lite extra på digitalisering av Sveriges biografer och tillför Filminstitutet 60 miljoner kronor under en fyraårsperiod med början 2012, skriver FilmNyheterna.

| 13 oktober 2010 17:43 |