• Hardcore (2015) Övrig medverkande
  • Detonator (2003) Övrig medverkande
  • Goodbye Lover (1998) Övrig medverkande
  • Playing God (1997) Övrig medverkande