• Brooklyn's Finest (2010) Övrig medverkande
  • Waist Deep (2006) Övrig medverkande
  • A Boy Called Hate (1995) Övrig medverkande