• Living Dead at Manchester Morgue (1975) Övrig medverkande