• Dollar (1938) Huvudroll
  • Swedenhielms (1935) Huvudroll