• Tio dollars-panten (1980) Övrig medverkande
  • St. Ives (1976) Övrig medverkande
  • Pelham 123 kapat (1974) Övrig medverkande
  • The Iceman Cometh (1973) Övrig medverkande
  • Storstad (1948) Övrig medverkande