• Judy & Punch (2019) Övrig medverkande
  • Bloom (2019-) Huvudroll
  • Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen (2010) Övrig medverkande
  • Romulus, My Father (2007) Övrig medverkande
  • Tur i oturen (1994) Övrig medverkande