• Scanner Cop II / Volkin's Revenge (1995) Övrig medverkande
  • Ensam hemma 2 - Vilse i New York (1992) Övrig medverkande
  • Huset som Gud åter glömde (1992) Övrig medverkande